Quí vị kính mến

Trang mạng Vietorg.com được kiến tạo đa ngôn ngữ (khởi đầu tiếng Việt & tiếng Anh) nhằm những mục đích sau đây:
- Phục vụ cộng đồng và hội đoàn khắp nơi
- Phục vụ các cơ sở thương mại, doanh nhân trong các cộng đồng địa phương
- Phục vụ cư dân trong vùng và du khách từ xa đến thăm, muốn biết đến sinh hoạt và các cơ sở thương mại trong địa phương đang thăm viếng (ví dụ: một du khách từ California đến Washington DC, muốn tìm đến các hội đòan người Việt, và các quán ăn ngườI Việt trong vùng Washington, DC, v.v… Đọc tiếp
Xin chọn một trường hợp đúng nhất sau đây:

Tôi muốn đang ký một website miễn phí cho hội đòan / tổ chức bất vụ lợi của chúng tôi
       Tôi đã có trương mục (tài khỏan) cá nhân rồi

       tôi chưa có trương mục (tài khỏan) cá nhân

Tôi muốn đăng ký để trở thành Quản tri viên 1 trang web trên này
       Tôi đã có trương mục (tài khỏan) cá nhân rồi

       tôi chưa có trương mục (tài khỏan) cá nhân

  Tôi muốn nhờ tạo một trang web riêng cho hội đòan công ty của chúng tôi

  Tôi muốn có một trang web tương tợ như trang này nhưng dùng tên miền riêng cho hội đòan / tổ chức của chúng tôi