Đăng giùm   
#-19HỘI NGƯỜI VIỆT EDMONTON - ĐÓN MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023 - 12/04/2022

HỘI NGƯỜI VIỆT EDMONTON - ĐÓN MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

#-18Tướng Lương Xuân Việt giải ngũ sau 34 năm trong quân đội Mỹ - 07/08/2021

CAMP ZAMA, Nhật (NV) – Thiếu Tướng Lương Xuân Việt vừa giải ngũ hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, sau 34 năm tận tụy và trung thành phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, theo trang Facebook US Army Japan

#-17Lễ Khởi Công cho Công Viên Hành Trình Tìm Tự Do tại Calgary ngày 30, tháng 4 năm 2021 - 05/30/2021

Lễ Khởi Công cho Công Viên Hành Trình Tìm Tự Do tại Calgary ngày 30, tháng 4 năm 2021

 
#-16VIETNAM FILM CLUB GIỚI THIỆU MỘT CUỐN PHIM QUÝ: HỒN VIỆT QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM - 04/21/2021

viettudomunich.org - Phim thực hiện công phu với nhiều tài liệu quý giá. Từ lịch sử lá quốc kỳ, quốc ca được trình bầy với hình ảnh chứng minh. Những câu chuyện về quốc kỳ VNCH thật cảm động như tại Sundre (Canada), anh Trần Nam mua cột cờ thứ 11 để treo và sau đó là những ngày đấu tranh...