Đăng giùm   
#-19HAI VÒNG KIM CÔ TRÊN ĐẦU DÂN TỘC - 02/01/2024

 Gustave Le Bon, người Pháp, tác giả cuốn "Psychologie de la foule"  (Tâm Lý Quần Chúng), nêu ra một số đặc điểm của con người khi tham dự trong đám đông: nhẹ dạ, dễ tin, hay thay đổi, nhạy cảm, chóng quên và ... phản bội. 

#-18Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ra Đời Là Một Kỳ Tích - 11/18/2022

Sự ra đời này năm 1991 là một kỳ tích lịch sử thành hình từ một người chết được ướp xác mấy chục năm trước và đảng Cọng sản Việt Nam (CSVN), người khai sinh.

#-17VINH DANH CUỘC CHIẾN CHÍNH NGHĨA CỦA DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH - 06/16/2022

Trần Xuân Thời - Hằng năm, nhân ngày kỷ niệm 19 tháng 6, nhiều đoàn thể chiến sĩ QLVNCH họp mặt để ôn lại quá khứ, kiểm điểm các công tác đã thực hiện trong năm qua và hoạch định kế hoạch cho tương lai.

#-16Ý KIẾN CỦA TÔI VỀ LÁ CỜ KHI BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU - 04/14/2021

Đặng Chí Hùng - Hồ Chí Minh đã sai Phạm Văn Đồng bán nước cho Tầu mà cụ thể là Công hàm 1958 được chính nhà cầm quyền Cộng Sản thừa nhận.

#-15NGƯỜI LÍNH CẦM CỜ VÀNG ĐÃ CHẾT NHƯNG LINH HỒN LÁ CỜ SỐNG MÃI - 04/12/2021

Lê Hải Lăng - Miền nam thất thủ thua cuộc chiến là chuyện không ai chối cãi. Tuy nhiên phe gây chiến xâm lăng tuyên truyền chụp mũ “tay sai”, “bán nước” cần để cho người dân hai phía so sánh khi đã sống dưới hai thể chế dân chủ tự do và độc tài toàn trị cộng sản.