Đăng giùm   
#-19HỎA XA - XE LỬA - BỌN DỐT NÁT – PHÁ HOẠI LỊCH SỬ - 05/03/2024

H. AU. - Bạn có biết…? Hôi của và cướp phá đấy là nỗi kinh hoàng sau khi miền Nam thất thủ. Và cũng từ sự dốt nát đấy, mà những công trình của miền Nam bị xóa mất vĩnh viễn, cũng như văn học và văn hóa, sách báo cũng là kẻ thù của một kẻ dốt nát cùng chung số phận bi thảm đó.

#-18Nhà bác học Von Braun - 08/29/2022

Wernher Von Braun sinh ngày 23 tháng 3 năm 1912 tại Wirsitz, tỉnh Silisie, thuộc miền đông của nước Đức, phần đất này ngày nay đã thuộc về nước Ba Lan.