VietOrg Media
Dịch vụ    Việc làm    Tiệm ăn    Y tế & sức khỏe    Địa ốc    Cửa hàng    Xây dựng    Âm nhạc    Luật sư    Du lịch    Kỹ thuật    Bảo hiểm    Khách sạn    Lưu thông    Thẫm mỹ    Dịch vụ tổng quát    Tài chánh, ngân hàng    Truyên thông
#-19NHÂN VẬT NGHỆ THUẬT : TÀI HOA VĂN PHỤNG - 12/29/2022

Mùa Xuân 1945, tại Nhà hát lớn Hà Nội, cậu bé Nguyễn Văn Phụng, 15 tuổi, được giải nhất piano solo với bản La Prière D’Une Vierge

#-17NHẠC SĨ TRONG GIỚI BÁC SĨ Y KHOA  - 04/10/2022

Văn nghệ sĩ trong giới Y Khoa ngày nay, nói riêng trong lãnh vực âm nhạc, càng ngày càng đông , càng ngày càng nở rộ. Trước năm 1975 ai cũng biết đến ca sĩ Trung Chỉnh, anh là một Bác Sĩ Y khoa