BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ BAN HÀNH CẢNH BÁO “THẬN TRỌNG TRÊN TOÀN CẦU” CHO NGƯỜI MỸ