TỐI CAO PHÁP VIỆN CHẤM DỨT NỖ LỰC NGĂN CHẶN CỰU TT TRUMP CÓ TÊN TRÊN LÁ PHIẾU Ở ARIZONA

Cựu Tổng thống Donald Trump trong một điểm dừng chân vận động tranh cử ở Rochester, New Hampshire, hôm 21/01/2024. (Ảnh: Charles Krupa/AP Photo)

Tom Ozimek (Epoch Times) - Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã giáng đòn cuối cùng vào nỗ lực ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở Arizona bằng cách từ chối nghe đơn kháng cáo của một người đàn ông đã tiến hành một cuộc chiến pháp lý ở hàng chục tiểu bang để khiến cựu tổng thống không đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu do vụ việc ngày 06/01/2021.

Theo một danh sách án lệnh hôm 22/04, Tối cao Pháp viện đã từ chối một đơn kiến nghị yêu cầu một lệnh xem xét lại vụ án từ ông John Castro, một ứng cử viên đã ghi danh Đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, người đã tranh đấu tại tòa để ngăn cản cựu Tổng thống Trump tham gia cuộc bầu cử ở Arizona và những nơi khác.

Việc Tối cao Pháp viện từ chối yêu cầu xem xét lại của ông Castro đã hoàn toàn giữ lại phán quyết của tòa án cấp dưới từ tháng 12/2023 trong đó bác bỏ tuyên bố của ông Castro cho rằng cựu Tổng thống Trump nên bị cấm tham gia bầu cử vì ông “đã trợ giúp và úy lạo những người nổi dậy vào ngày 06/01/2021.”

Trong bản ý kiến và án lệnh dài 12 trang của mình, Thẩm phán Địa hạt Liên bang Douglas Rayes phán quyết rằng vụ kiện của ông Castro “phải bị bác bỏ vì thiếu thẩm quyền xét xử đối tượng vì ông Castro không đủ quyền khởi kiện để đưa ra yêu cầu của mình.”

Ông Castro đã kháng cáo phán quyết này lên Tối cao Pháp viện, nơi mà hôm 22/04 đã chấm dứt vụ kiện của ông bằng cách từ chối xem xét lại.

Tuy Pháp viện không đưa ra lý do bác đơn kháng cáo của ông Castro, nhưng có thể liên quan đến phán quyết hôm 04/03 của Tối cao Pháp viện nói rằng cựu Tổng thống Trump không thể bị loại khỏi cuộc bầu cử bởi từng tiểu bang — mà chỉ bởi Quốc hội — trong khi lật ngược một phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado tước tư cách tham gia bầu cử của ông theo Tu chính án thứ 14.

The Epoch Times đã liên lạc với ông Castro, ông Fontes, và chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump để yêu cầu bình luận.

Những vụ kiện theo Tu chính án thứ 14

Giả định pháp lý không rõ ràng rằng Mục 3 của Tu chính án thứ 14 tước tư cách của cựu TT Trump trong việc nắm giữ chức vụ được các nhóm hoạt động lưu hành lần đầu tiên sau vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 06/01/2021.

Sức ép tăng lên trong năm 2023, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ý định tranh cử tổng thống. Nỗ lực này dựa trên một diễn giải Mục 3 của Tu chính án thứ 14, vốn được gọi là điều khoản tước tư cách tham gia bầu cử. Mục này tuyên bố rằng không ai sẽ giữ chức vụ nếu họ “trước đây đã tuyên thệ với tư cách là một thành viên Quốc hội, hoặc với tư cách là một quan chức của Hoa Kỳ” và tham gia vào “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn” chống lại Hiến Pháp.

Nhóm thiên tả Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Hoa Thịnh Đốn đã yêu cầu đổng lý Colorado ngăn chặn Tổng thống Trump có tên trên lá phiếu, cho rằng “quan chức của Hoa Kỳ” chắc chắn sẽ bao gồm cả chức vụ cao nhất trong chính phủ liên bang, và vì vậy điều khoản không đủ tư cách của Tu chính án thứ 14 nên được áp dụng.

Pháp viện ghi nhận sự thiếu sót rõ rệt tiền lệ lịch sử mà trong đó các tiểu bang sử dụng Mục 3 của Tu chính án thứ 14 để loại các ứng cử viên cấp quốc gia.

Kể từ phán quyết đó, cựu Tổng thống Trump đã trở thành đề cử viên tổng thống tương lai của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.

 

Lược dịch: Cẩm An (etviet)

(Theo bản gốc từ The Epoch Times)

 

Posted: 24/04/2024 #views: 1090
Add comment
:
Pages:  [-1]