CÓ NÊN LO NGẠI BÙNG PHÁT MỘT ĐẠI DỊCH MỚI TỪ TÀU CỘNG ?