Chúng tôi nhận được một nguồn tin đáng tin cậy, nay khẩn thiết thông báo đến Quý Vị, âm mưu của thành phần lãnh đạo CSVN, thông qua Ngoại Giao, đang ra sức vận động Chính Phủ Úc cùng với bọn chúng tổ chức linh đình kỷ niệm 40 bang giao giữa “Việt Nam và Chính Phủ Úc Đại Lợi (1974-2014)”.


Buổi lễ này này có thể diễn ra trong khoảng cuối tháng tư, hoặc chậm lắm là thượng tuần tháng 5 năm 2014 tới đây.

Đây là một hành động gian trá của CSVN với hai mục đích:

1/ PHÔ TRƯƠNG CHIẾN THẮNG NGOẠI GIAO:

Trên thực tế, Chính Phủ và Nhân Dân Úc Đại Lợi đã bang giao với Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa ngay từ khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam được thành lập (1955-1975).

Do đó, việc Cộng Sản Việt Nam muốn cùng Chính Phủ Úc Đại Lợi tổ chức kỷ niệm 40 năm bang giao giữa hai hệ thống cầm quyền này, Cộng Sản Việt Nam và Chính Phủ Úc Đại Lợi chỉ có thể xử dụng danh xưng cho buổi lễ đó là kỷ niệm bang giao giữa “Chính Phủ Úc Đại Lợi với Cộng Sản Việt Nam”, không thể mập mờ khi chỉ xử dụng hai chữ Việt Nam đơn thuần, vì như đã trình bầy, Chính Phủ Úc Đại Lợi, đã có bang giao với Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa từ thời kỳ 1955-1975.

Việc tổ chức kỷ niệm bang giao giữa hai hệ thống chính quyền, nếu có, thường chỉ được tổ chức trong khuôn viên Tòa Đại Sứ các Quốc Gia đó mà thôi.

2/ CHỦ TRƯƠNG TẠO MỘT LỄ HỘI KỶ NIỆM CƯỠNG CHIẾM MIỀN NAM VIỆT NAM:

Hành động thông qua Ngoại Giao, CSVN vận động Chính Phủ Úc Đại Lợi tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm bang giao tại Thủ Đô Úc Đại Lợi, chuẩn bị tổ chức đình đám bất thường ngoài khuôn viên Tòa Đại Sứ Cộng Sản là một hành động khiêu khích Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Úc Châu vào đúng thời điểm Cộng Đồng chúng ta cùng Dân Tộc có những kỷ niệm thương đau khi CSVN chà đạp Hiệp Định Paris 1973, cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, phần đất Tự Do của Dân Tộc.

Đồng thời, mưu đồ của CSVN muốn đánh lừa Thế Giới, Đồng Bào Quốc Nội và Hải Ngoại rằng:

“Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS Úc Châu đã vui mừng cùng bọn chúng kỷ niệm cuộc bang giao này.”

Cộng Đồng Người Úc Gốc Việt, chiếm đa số là người Tỵ Nạn Cộng Sản, do đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi các Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu từ cấp Liên Bang đến Tiểu Bang, với tư cách đại diện của Người Úc gốc Việt Tỵ Nan CS, kiểm nhận nguồn tin này, nếu đúng, xin lên tiếng yêu cầu Chính Phủ Úc Đại Lợi ngưng dự tính hợp tác với CSVN tổ chức lễ kỷ niệm này.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi:

- Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản trên tòan Úc Châu,
- Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
- Quý Hội Đòan & Đoàn Thể,
- Quý Cơ Quan Truyền Thông & Báo Chí Việt Ngữ

Cùng hợp tác chặt chẽ và hưởng ứng lời kêu gọi của BCH/CĐ/NVTD các cấp, để tạo sức mạnh đoàn kết của Cộng Đồng, lên tiếng phản đối với Chính Phủ Úc Đại Lợi để phá vỡ âm mưu này của CSVN.

TINH THẦN CHỐNG VTV4 CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT ÚC CHÂU ĐƯỢC CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ TRÊN THẾ GIỚI CA NGỢI.

CHÚNG TA CẦN LÀM SỐNG LẠI TINH THẦN CHỐNG VTV4 CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ÚC CHÂU.


Trân trọng.

Sydney ngày 9 tháng 3 năm 2014.

Vũ Trọng Khải

khaitrongvu06@yahoo.com.au