HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Hội Đòan Của TôiDanh SáchGhi Danh
   English
TIN TỨCSÁNG TÁCBLOGSPHIM ẢNHTHƯ VIỆNDIỄN ĐÀNLIÊN KẾTQUẢNG CÁOTIN TỨC
 

TIN TỨC - DANH MỤC:
TIN TỨC:

Điều lệ khi xử dụng trang vietorg.com

Quí vị phải làm đúng tất cả mọi lập trình tạo sẵn cho quí vị trong mọi dịch vụ.

Xin đừng lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như không can thiệp với các dịch vụ của chúng tôi hoặc cố gắng để truy cập chúng bằng một phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. quí vị có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ được cho phép của pháp luật, bao gồm cả pháp luật qui định. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quí vị nếu quí vị không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi sai trái bị nghi ngờ.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho quí vị quyền sở hữu của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc các nội dung mà quí vị truy cập. quí vị không thể sử dụng nội dung từ các dịch vụ của chúng tôi, trừ khi quí vị có được sự cho phép của chủ sở hữu của mình hoặc nếu không thì được pháp luật cho phép. Những điều khoản này không cấp cho quí vị quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hay logo được sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi. Đừng xóa, che giấu hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hợp pháp hiển thị trong hoặc cùng với các dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung mà không phải là vietorg.com. Nội dung này là trách nhiệm duy nhất của thực thể mà làm cho nó có sẵn. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nó là bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi, và chúng tôi có thể loại bỏ hoặc từ chối để hiển thị nội dung mà chúng tôi hợp lý tin vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi xem xét nội dung, vì vậy xin vui lòng đừng cho rằng chúng tôi làm.

Trong mối liên hệ với việc quí vị sử dụng các dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho quí vị thông báo dịch vụ, các thông điệp hành chính và các thông tin khác. quí vị có thể chọn không tham gia của một số những thông tin liên lạc.

Một số dịch vụ của chúng tôi là có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các dịch vụ đó trong lúc đang lái xe có thể vi phạm luật giao thông và không an toàn.

Trương mục (Tài khoản) Vietorg.com của quí vị

Quí vị có thể cần một trương mục (tài khoản) vietorg.com để sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Quí vị có thể tự tạo trương mục vietorg.com của riêng, hoặc trương mục Vietorg.com có thể được một quản trị viên tạo nên cho quí vị, chẳng hạn như các thành viên của vietorg.com. Nếu quí vị đang sử dụng một trương mục Vietorg.com giao cho quí vị bởi một quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng, và quản trị của quí vị có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa trương mục của quí vị.

Để bảo vệ trương mục Vietorg.com, quí vị giữ kín và bảo mật mật khẩu. Quí vị chịu trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua trương mục Vietorg.com của quí vị. Cố gắng không để tái sử dụng mật khẩu trên các ứng dụng khác. Nếu thấy bất kỳ sử dụng trái phép mật khẩu hoặc trương mục Vietorg.com, hãy làm theo các hướng dẫn.

Bảo mật và bản quyền

Chính sách bảo mật Vietorg.com giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quí vị và bảo vệ sự riêng tư của quí vị khi quí vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quí vị đồng ý rằng Vietorg.com có thể sử dụng dữ liệu đó phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thông báo vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người vi phạm lặp lại theo quy trình quy định trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số.

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý sở hữu trí tuệ của họ trực tuyến. Nếu quí vị nghĩ rằng có ai đó đang vi phạm bản quyền của quí vị và muốn thông báo cho chúng tôi, quí vị có thể tìm thấy thông tin về thông báo và chính sách Vietorg.com trong mục trợ giúp của chúng tôi.

Nội dung của quí vị trong trang vietorg.com của chúng tôi:

Vietorg.com không chấp nhận bài viết hay hình ảnh có ngôn ngữ hạ cấp, lố lăng có chủ đích đánh phá cá nhân (ngoài trừ những nhân vật công chúng), những nhà tu hành, tôn giáo. Những bài viết và hình ảnh có tính khích động bạo lực, kỳ thị chủng tộc và ca ngợi những chế độ độc tài hay những lãnh tụ, quan chức của các chế độ đó.

Một số dịch vụ của chúng tôi cho phép quí vị tải lên, gửi, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung quí vị giữ quyền sở hữu của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ mà quí vị giữ trong nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về quí vị sẽ luôn là của quí vị.

Khi tải lên, gửi, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi, quí vị cho vietorg.com (và những nhân viên điều hành vietorg) một giấy phép trên toàn thế giới được sử dụng, lưu trữ, sao chép, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phát sinh (như những từ bản dịch, phóng tác hoặc thay đổi khác mà chúng tôi làm sao cho nội dung của quí vị tốt hơn với các dịch vụ của chúng tôi), giao tiếp, xuất bản, đăng tải công khai, trình bày công khai và phân phối nội dung như vậy. Các quyền lợi mà quí vị cấp trong giấy phép này là nhằm mục đích hạn chế về điều hành, thúc đẩy và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, và để phát triển những cái mới. Giấy phép này vẫn tiếp tục ngay cả khi quí vị ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi (ví dụ, danh sách doanh nghiệp mà quí vị đã thêm vào vietorg.com Maps). Một số dịch vụ có thể cung cấp cho quí vị cách để truy cập và loại bỏ nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng của chúng tôi trong những nội dung được gửi trong những dịch vụ. Hãy chắc chắn rằng quí vị có các quyền cần thiết để ban cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung mà quí vị gửi đến dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của quí vị (bao gồm cả email) để cung cấp cho quí vị với các tính năng sản phẩm có liên quan cá nhân, chẳng hạn như kết quả tùy chỉnh tìm kiếm, quảng cáo phù hợp và thư rác và phần mềm độc hại. Phân tích này xảy ra khi nội dung được gửi, nhận và khi nó được lưu trữ.

Nếu quí vị có một trương mục vietorg.com, chúng tôi có thể hiển thị tên hồ sơ, hồ sơ ảnh và hành động của quí vị, quí vị hãy vào vietorg.com hoặc trên các ứng dụng khác kết nối với trương mục vietorg.com của quí vị (chẳng hạn như +1, đánh giá quí vị viết và bình luận quí vị gửi) trong dịch vụ của chúng tôi, bao gồm hiển thị trong quảng cáo và bối cảnh thương mại khác. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của quí vị để hạn chế chia sẻ hoặc thiết lập hiển thị trong trương mục vietorg.com của quí vị. Ví dụ, quí vị có thể chọn các thiết lập của quí vị để tên và ảnh không xuất hiện trong một quảng cáo.

Quí vị có thể tìm thêm thông tin về cách Vietorg.com sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách bảo mật hoặc các điều khoản bổ sung cho các dịch vụ cụ thể. Nếu quí vị gửi thông tin phản hồi hoặc góp ý về dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin phản hồi hoặc đề xuất của quí vị.

Giới thiệu phần mềm dịch vụ của chúng tôi

Khi một dịch vụ yêu cầu hoặc bao gồm các phần mềm tải về, phần mềm này có thể được cập nhật tự động trên thiết bị của quí vị một khi phiên bản mới hoặc tính năng có sẵn. Một số dịch vụ có thể cho phép quí vị điều chỉnh các thiết lập tự động cập nhật của quí vị.

vietorg.com cung cấp cho quí vị dịch vụ trên toàn thế giới, miễn phí cho các hội đòan vô vụ lợi và lệ phí tượng trưng cho những doanh nhân và cơ sở thương mại, không được chuyển nhượng và không độc quyền giấy phép cá nhân để sử dụng phần mềm cung cấp cho quí vị bởi Vietorg.com như là một phần của dịch vụ. Giấy phép này cho các mục đích duy nhất là cho phép quí vị sử dụng và tận hưởng những lợi ích của các dịch vụ được cung cấp bởi Vietorg.com theo cách cho phép bởi những điều khoản này. Quí vị không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi hoặc phần mềm bao gồm, cũng như không thể đảo ngược hoặc cố trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, trừ khi luật cấm các hạn chế này hoặc quí vị có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Phần mềm nguồn mở là quan trọng đối với chúng tôi. Một số phần mềm được sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp theo giấy phép mã nguồn mở mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quí vị. Có thể quy định trong giấy phép mã nguồn mở một cách rõ ràng ghi đè lên một số những điều khoản này.

Sửa đổi và chấm dứt dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi đang liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt một dịch vụ hoàn toàn.

Quí vị có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ lấy làm tiếc nuối khi thấy quí vị ra đi. Vietorg.com cũng có thể ngừng cung cấp dịch vụ cho quí vị hoặc thêm hoặc tạo ra giới hạn mới cho dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng quí vị sở hữu dữ liệu của quí vị, và bảo quí vị truy cập vào dữ liệu đó là quan trọng. Nếu chúng ta ngừng một dịch vụ, nơi hợp lý nhất có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho quí vị thông báo trước hợp lý và một cơ hội để loại bỏ các thông tin từ các dịch vụ đó.

Bảo đảm và phủ nhận của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng một mức thương mại hợp lý của kỹ năng chăm sóc và chúng tôi hy vọng rằng quí vị sẽ thích sử dụng chúng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng tôi không hứa hẹn về dịch vụ của chúng tôi.

TRỪ ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CẢ vietorg.com hay NHÀ CUNG CẤP HOẶC PHÂN PHỐI CỦA NÀO HỨA HẸN CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ, CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA DỊCH VỤ HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA HỌ CÓ SẴN HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA QUÍ VỊ. CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ "NHƯ VẬY".

MỘT SỐ QUYỀN CUNG CẤP CHO BẢO ĐẢM,  BẢO HÀNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. MỞ RỘNG RA THEO LUẬT PHÁP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ MỌI BẢO ĐẢM.

Trách nhiệm đối với dịch vụ của chúng tôi

KHI THEO LUẬT, vietorg.com VÀ NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI vietorg.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MẤT LỢI NHUẬN, THU HAY DỮ LIỆU, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH HOẶC HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

MỞ RỘNG RA THEO LUẬT PHÁP, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC vietorg.com VÀ NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI CỦA CHO MỌI KHIẾU NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CHO MỌI BẢO HÀNH NGẦM, GIỚI HẠN VỚI SỐ TIỀN MÀ QUÍ VỊ ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (HOẶC, NẾU CHÚNG TÔI CHỌN, CUNG CẤP QUÍ VỊ VỚI LẠI DỊCH VỤ).

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, vietorg.com VÀ NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI CỦA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO LÀ KHÔNG HỢP LÝ THEO DỰ ĐOÁN.

Về các điều khoản:

Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung áp dụng cho một Dịch vụ, ví dụ, phản ánh những thay đổi của pháp luật hoặc thay đổi dịch vụ của chúng tôi. quí vị nên xem xét các điều khoản thường xuyên. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về việc sửa đổi điều khoản trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về điều khoản bổ sung sửa đổi trong các dịch vụ áp dụng. Những thay đổi này sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi được đăng. Tuy nhiên, thay đổi chức năng mới cho một dịch vụ hoặc thay đổi vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu quí vị không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của một dịch vụ, quí vị nên ngừng sử dụng dịch vụ đó.

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn giữa các điều khoản và các điều khoản bổ sung, các điều khoản bổ sung sẽ ưu tiên áp dụng trong phạm vi của sự không thống nhất.

Những khoản nào chi phối các mối quan hệ giữa vietorg.com và quí vị. Họ không tạo ra bất kỳ quyền hưởng lợi của đệ tam nhân.

Nếu quí vị không tuân thủ các điều khoản và chúng ta không hành động ngay lập tức, điều này không có nghĩa là chúng ta đang bỏ bất kỳ quyền mà chúng ta có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu nó chỉ ra rằng một thuật ngữ cụ thể là không có hiệu lực, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản khác.

Để biết thông tin về làm thế nào để liên hệ với Vietorg.com, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Ban Điều Hành vietorg.com


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 42Canada: 1 Reserved: 13 Saudi Arabia: 12 United Kingdom: 10 United States: 6 
vietorg.comTrương MụcHội ĐòanQuảng CáoĐiều Lệ
Vài Nét VềGhi Danh Lệ phíXử dụng Vietorg.com
Liên Lạc