HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Hội Đòan Của TôiDanh SáchGhi Danh
   English
TIN TỨCSÁNG TÁCBLOGSPHIM ẢNHTHƯ VIỆNDIỄN ĐÀNLIÊN KẾTQUẢNG CÁO
 

TIN TỨC - DANH MỤC: THỜI SỰ (4212) CHUYÊN ĐỀ (2807) TIN NÓNG (17) CỘNG ĐỒNG KHẮP NƠI (190)
TIN TỨC:
  
GIÓI THIỆU SÁCH QUÍ VÊ NGƯỜI TỴ NẠN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC: TUỒNG LƯỜNG GẠT NHÂN DÂN QUA ĐIỀU 9 HIẾN PHÁP

 

Hình TTV+ - chú thích của QĐB

Luật Sư Đào Tăng Dực - Là người Việt Nam, trong lẫn ngoài nước, không ai là không nghe nhắc đến Mặt Trận Tổ Quốc, như là một trong những định chế rường cột của trật tự chính trị hiện giờ tại Việt Nam, ngoài đảng CSVN (Việt cộng).

Câu hỏi tự nhiên phải đặt ra là:

1. Mặt Trận Tổ Quốc là gì?

2. MTTQ có hiện diện trong Hiến Pháp 2013 như đảng Việt cộng hay không?

3. Nếu có thì tại sao?

Trên Website chính thức của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt cộng tỉnh Bình Thuận có một bài viết ngắn, nặc danh như các đảng viên Việt cộng thường làm với tựa đề:

“Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt cộng trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.”

Tuy ngắn ngủi nhưng tiêu đề trên nói lên một sự thật đơn giản và vô cùng phản dân chủ. Đó là Mặt Trận Tổ Quốc không những là ngoại vi hay cánh tay nối dài của đảng, mà thật sự là một thành phần cấu trúc gắn liền với đảng Việt cộng.

Tuy nhiên điều mà Ủy Ban Nhân Dân MTTQ tỉnh Bình Thuận không nói rõ hơn là MTTQ còn, thay vì đại diện cho xã hội dân sự (tức nhân dân), thì họ lại phản bội nhân dân bằng cách chọn lọc ứng cử viên toàn là đảng viên hầu chế độ đảng cử dân bầu được thực hiện trên toàn cõi đất nước và nhân dân bị tước quyền tự quyết tuyệt đối.

Vị trí của MTTQ đã được hiến dịnh hóa trong HP 2013 và tiền thân của HP này.

Điều 9HP là nguồn gốc hiến định của Mặt Trận Tổ Quốc. Tuy điều 9HP cũng như toàn bộ HP 2013 và những tiền thân của nó sử dụng những ngôn ngữ hàm hồ, cả vú lập miệng em nhưng khi đọc thật kỹ thì có thể được giải thích như sau:

MTTQ là một liên minh chính trị tập hợp tất cả các đoàn thể trong xã hội dân sự, từ chính trị đế xã hội, tôn giáo, giai cấp xã hội, các cá nhân người Việt trong lẫn ngoài nước, bao gồm Công Đoàn VC, Hội Nông Dân VC, Đoàn Thanh Niên CS HCM, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VC, Hội Cựu Chiến Binh VC hầu phục vụ cho đảng. Đoạn 1 và 3 của Điều 9 HP tương đối dễ hiểu và xin trích dẫn dưới đây:

1.Mặt trận Tổ quốc Việt cộng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt cộng, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt cộng các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động.”

3. Cần phải lưu ý nơi đây rằng Điều 4HP minh thị trao quyền lãnh đạo cả nhà nước (tức chính quyền) lẫn xã hội dân sự cho đảng Việt cộng. Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng lý do Việt cộng qua điều 9 HP, hiến định hóa vai trò của MTTQ là nhằm mục đích đem lại tính chính danh cho một tay sai đắc lực của đảng, hầu đoàn ngũ hóa mọi thành phần xã hội dân sự, củng cố sự lãnh đạo toàn trị của đảng Việt cộng.

Sự phân tích nêu trên tương đối rõ rệt, đảng Việt cộng minh thị công nhận sự độc tài toàn trị của đảng qua điều 4HP với sự trợ thủ đắc lực của tay sai là MTTQ. Tuy nhân dân bị tước mọi nhân quyền và ngậm đắng nuốt cay, nhưng đảng Việt cộng lường gạt nhân dân ở chỗ nào?

Khi chúng ta đọc kỹ điều 9HP, chúng ta nhận xét ngay rằng, không có đoạn nào cho phép MTTQ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các cuộc bầu cử: đó là vai trò chọn lọc ứng cử viên dùm cho đảng Việt cộng cả.

Điều này hoàn toàn đi ngược với khái niệm dân chủ mà con người với trí thông minh bình thường trên thế giới có thể hiểu được.

Đảng Việt cộng đã lường gạt nhân dân, khinh thường sự thông minh của cả một dân tộc khi họ thông qua quốc hội bù nhìn Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân 2015 và tiền thân của nó luật hóa vai trò chọn ứng viên cho Quốc Hội và các cơ quan dân cử địa phương.

Theo Điều 4 đoạn 5 của Luật Bầu cử ĐBQH & ĐBHĐND, Mặt Trận được giao trách nhiệm chọn lọc ứng viên được ứng cử vào Quốc Hội. Có nghĩa là trên thực tế, chỉ có những ứng viên được đảng Việt cộng chấp nhận mới được cho phép ứng cử. Kết quả là trong tất cả những nhiệm kỳ của Quốc Hội mà chúng ta còn có ký ức, hơn 90% dân biểu là đảng viên chính thức của đảng Việt cộng và phần còn lại là cảm tình viên của đảng.

Không có điều khoản nào trong hiến pháp cho phép Mặt Trận Tổ Quốc những đặc quyền hoặc trách nhiệm về bầu cử ứng cử lớn lao như thế. Trong một nền dân chủ chân chính, với tam quyền phân lập thực sự, thì một định chế tư pháp độc lập, chẳng hạn Tối Cao Pháp Viện (Hoa Kỳ) hoặc Hội Đồng Hiến Pháp (Pháp), đã tuyên bố những điều khoản thiết yếu của sắc luật Bầu Cử Đại Biểu 2015 nêu trên là vi hiến và hoàn toàn vô hiệu lực.

Điều 27HP ghi rất rõ:

“Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.”

Luật Bầu Cử Đại Biểu 2015 vi phạm tinh thần của Điều 27HP vì quyền bầu cử và ứng cử bị MTTQ giới hạn nghiêm trọng. Họ chỉ còn quyền bầu cho ứng cử viên đảng chọn mà thôi. Cụm từ “do luật định” hoàn toàn không có nghĩa là quốc hội bù nhìn muốn ra luật như thế nào cũng được, bất chấp hiến pháp. Trái lại phải nghiêm minh tuân thủ tinh thần của điều 27HP.

Tuy nhiên dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam, một định chế tư pháp tối cao như Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hoàn toàn vắng bóng. Hậu quả là đảng Việt cộng, một thực thể kiểm soát quân đội và công an, đạp trên nhân dân và thống trị đất nước một cách ngông cuồng.

Câu hỏi tiếp theo là: trong tình huống một trật tự chính trị Mác Lê vô pháp vô thiên, cai trị bằng gian dối và bạo lực như thế, con đường trước mắt của toàn dân là gì?

Có thể lập luận rằng, mặc dầu Điều 4 hiến pháp tạo ra nền tảng pháp lý cho sự tiêu diệt thể chế đa nguyên đa đảng trong cấu trúc chính trị Việt Nam, nhưng chính Mặt Trận Tổ Quốc, củng cố bỡi Luật Bầu Cử Dân Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân 2015, mới thật sự là tác nhân của nguyên tắc phản dân chủ này.

Nhà độc tài CS Liên Bang Xô Viết Stalin từng tuyên bố: “Những công dân đi bầu không quan trọng, những người đếm phiếu mới thật sự quan trọng” (It’s not the people who vote that count, it’s the people who count the votes). Qua MTTQ, đảng Việt cộng còn gian xảo cao minh hơn sư phụ là Stalin nữa. Đảng chả cần kiểm phiếu làm gì vì công dân đi bầu không còn sự chọn lựa nào ngoài đảng cả.

Chính vì thế: Nhân danh những công dân Việt Nam tự do, chúng ta sẽ triệt tiêu khỏi hiến pháp dân chủ tương lai của chúng ta mọi thực chất ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, mọi nguyên tắc và ý niệm phản dân chủ, mọi định chế và ngoại vi mang tính hủy diệt nền dân chủ đa nguyên và đa đảng.

Một trong những định chế rường cột phải hủy bỏ là MTTQ Việt cộng, hầu cởi trói toàn diện xã hội dân sự như một thực thể đối trọng chân chính của nhà nước (hay chính quyền), xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, trong đó mọi công dân Việt Nam cá thể được quyền chọn lựa chính đảng mình tín nhiệm, và từ đó dân chủ thăng hoa.

 

Luật Sư Đào Tăng Dực (QĐB)

 

Posted: 27/09/2023 #views: 20
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 

Lời bình:

1
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC: TUỒNG LƯỜNG GẠT NHÂN DÂN QUA ĐIỀU 9 HIẾN PHÁP - 09/27/2023

Luật Sư Đào Tăng Dực - Là người Việt Nam, trong lẫn ngoài nước, không ai là không nghe nhắc đến Mặt Trận Tổ Quốc, như là một trong những định chế rường cột của trật tự chính trị hiện giờ tại Việt Nam, ngoài đảng CSVN (Việt cộng). Câu hỏi tự nhiên phải đặt ra là:...

Đọc thêm…
  TUYÊN BỐ CỦA ÔNG JOE BIDEN VỀ VIỆC KHÔNG THAM GIA VÀO CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA CON TRAI LÀ “HOÀN TOÀN SAI SỰ THẬT.” - 09/27/2023

Tom Ozimek - Ông Devon Archer, cựu đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden, nói với ông Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn mới được công bố rằng tuyên bố của Tổng thống Biden rằng ông không liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai ông là ‘hoàn toàn sai sự thật.’

Đọc thêm…
  NGA-TÀU CỘNG THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐỒNG MINH GIẢ TẠO - 09/27/2023

Phan Minh (RFI) - Mối quan hệ Nga-Tàu luôn là chủ đề được giới chuyên gia, các nhà nghiên cứu quan tâm. Giờ đây, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhiều người đặt câu hỏi về tầm ảnh hưởng thực sự của mối quan hệ này.

Đọc thêm…
  BÁO CÁO LHQ: KHÔNG GIAN CHO TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM “BỊ THU HẸP” - 09/27/2023

BBC - Không gian hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã bị thu hẹp, dưới sự kiểm soát ngày càng mạnh tay từ chính phủ, theo UN Secretary-General's 2023 report on reprisals (Báo cáo về sự trả đũa năm 2023 do Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc công bố).

Đọc thêm…
  CỘNG SẢN VIỆT NAM (VIỆT CỘNG) KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC - 09/27/2023

Huỳnh Hậu - Một ông A đến thăm nhà ông B, người ta sẽ nói rằng chủ nhà B tiếp kiến vị khách là ông A. Không ai nói ngược ngạo là Ông khách A tiếp kiến Ông chủ nhà B !

Đọc thêm…
  UKRAINE PHẢN CÔNG: CRIMEA “CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC PHI QUÂN SỰ HÓA VÀ GIẢI PHÓNG” - 09/26/2023

Hoàng Anh - Ngày 22/9, VOA Tiếng Việt loan tin “Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea”. Theo đó, các quan chức Nga cho biết, ít nhất một tên lửa của Ukraine đã đánh trúng trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, ở cảng Sevastopol của Crimea, hôm thứ Sáu (22/9),...

Đọc thêm…
  CĂNG THẲNG CANADA-ẤN ĐỘ: THỦ TƯỚNG TRUDEAU ĐỐI DIỆN MỘT THỰC TẾ “LẠNH LẼO” - 09/26/2023

Holly Honderich (BBC) - Tuần này ở New York, khi lắng nghe câu hỏi từ các phóng viên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ cười nhạt. Không ngạc nhiên khi gần như toàn bộ câu hỏi dành cho ông là về Ấn Độ và cáo buộc gây sốc do ông Trudeau đưa ra hồi đầu tuần về có bằng chứng đáng tin cậy về việc chính phủ Ấn Độ đã tham gia vào vụ giết người trái luật pháp ...

Đọc thêm…
  ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP LỰC BIDEN RÚT LUI - 09/26/2023

Kim Nguyễn - Trong tuần qua giới truyền thông đã xôn xao về bài viết trên Washington Post của nhà bình luận David Ignatius, đã công khai đề nghị Biden không nên ra tranh cử năm 2024. Hầu hết các cơ quan truyền thông thiên tả từ trước tới nay luôn bênh vực Biden, giờ đây họ cũng phải đưa ra những tin tức trung thực từ những cuộc thăm dò cử tri.

Đọc thêm…
  PHILIPPINES DỠ BỎ HÀNG RÀO NỔI ĐƯỢC HẢI CẢNH TÀU CỘNG LẮP ĐẶT Ở VÙNG BIỂN TRANH CHẤP - 09/26/2023

Aldgra Fredly - Hôm thứ Hai (25/09), Philippines cho biết họ đã thực hiện một “chiến dịch đặc biệt” nhằm dỡ bỏ hàng rào nổi do hải cảnh Tàu cộng lắp đặt tại Bãi cạn Scarborough — còn được gọi là Bajo de Masinloca — ở Biển Đông.

Đọc thêm…
  TRÙM LÀM ÁN OAN NGUYỄN HÒA BÌNH, TỘI PHẠM TRONG LỐT QUAN TÒA - 09/26/2023

Ý Nhi - Có thể nói, vụ án Hồ Duy Hải gắn với cái tên Nguyễn Hòa Bình, đây là ví dụ điển hình về cái gọi là “tư pháp Xã hội Chủ nghĩa”. Có học vị tiến sĩ luật, mà lý giải cho việc vật chứng được mua ngoài chợ, như thế này: “Việc mua dao, thớt, vật tương tự là để nhận diện xem có đúng có dao ở hiện trường và sử dụng làm hung khí hay không,...

Đọc thêm…

Xếp Theo Loại:

Xếp theo thời gian:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 42Reserved: 10 Saudi Arabia: 17 United Kingdom: 9 United States: 6 
vietorg.comTrương MụcHội ĐòanQuảng CáoĐiều Lệ
Vài Nét VềGhi Danh Lệ phíXử dụng Vietorg.com
Liên Lạc