TÔI BỎ ĐẢNG

 

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc bản chất công tác bảo vệ chính trị nội bộ của  Đảng - Báo Khánh Hòa điện tử

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc

Cộng sản nòi nối gót của cha anh

Bố của tôi, một cách mạng lão thành

Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác

 

Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về Bác

Một ông già râu tóc bạc phơ phơ

Tôi hát bài, em thấy Bác trong mơ

Cô giáo bảo, bác là tiên là Phật

 

Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật

Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh

Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin

Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước

 

Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình đi trước

Đưa năm châu lên thế giới đại đồng

Nhà nước ta của giai cấp công nông

Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ

 

Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng

Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam

Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than

Mà đảng nói do bàn tay Mỹ ngụy

 

Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý

Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh

Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình

Không sắt máu, căm thù, như miền Bắc

 

Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét

Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao

Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào

Để phục vụ cho quan thầy quốc tế

 

Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể

Vung búa liềm đập nát cả quê hương

Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương

Một xã hội thiên đường thành địa ngục

 

Và bây giờ cả hai miền đất nước

Đã san nghèo, cào khổ giống như nhau

Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu

Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác

 

Người chủ nhân thành dân oan tan nát

Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa

Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất

Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà

 

Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu

Và biển trời sông núi để chia nhau

Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu

Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước

 

Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược

Vào ém quân trên khắp cả ba miền

Để dự phòng khi dân Việt vùng lên

Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp

 

Đảng khốn kiếp chẳng thiết gì tổ quốc

Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông

Để cầu phong độc trị đến ngàn năm

Hàm thái thú đời cha truyền con nối

 

Đảng ghê tởm! Tôi chán chường muốn nói:

"Xin trả người, thẻ máu với cờ ma

Tôi sẽ đi về, với nguồn cội ông cha

Cùng dân tộc, dựng lại cờ quang phục!"

 

Phan Huy

 

Posted: 12/12/2021 #views: 3606
Add comment
:
Pages:  [-1]