HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Tải hình ảnh lên
Thay đổi Album
  Danh mục: Phim Ảnh > Hồi Ký

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

Khung này dành cho Quản trị viên tải hình ành, pdf, audio, video lên trang web

Có 4 bước như sau:

1) Đang nhập

2) Kéo và thả hình ành, pdf, audio, video vào khung Drag & Drop, nhấn chuột vào nút UPLOAD & GOTO STEP#2

3) Vào tên và chi tiết cho Album, nhấn chuột vào LƯU & GOTO STEP #3

4) Chọn từng hồ sơ để vào chi tiết, bấm bút LƯU & FINISH

 

TRẠI ĐẦM ĐÙN - TRẦN VĂN THÁI
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh Mục
         
         
         
         
         
         
Hồi Ký:
             
1) TRẠI ĐẦM ĐÙN #1 - TRẦN VĂN THÁI  #views 90
             
2) TRẠI ĐẦM ĐÙN #2 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
3) TRẠI ĐẦM ĐÙN #3 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
4) TRẠI ĐẦM ĐÙN #4 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
5) TRẠI ĐẦM ĐÙN #5 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
6) TRẠI ĐẦM ĐÙN #6 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
7) TRẠI ĐẦM ĐÙN #7 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
8) TRẠI ĐẦM ĐÙN #8 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
9) TRẠI ĐẦM ĐÙN #9 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
10) TRẠI ĐẦM ĐÙN #10 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
11) TRẠI ĐẦM ĐÙN #11 - TRẦN VĂN THÁI  #views 2
             
12) TRẠI ĐẦM ĐÙN #12 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
13) Trại Giam Cổng Trời Đã Ngược Đãi & Tra Tấn Tù Binh Ra Sao? - Mặc Lâm  #views 3
             
14) Media-no: 1  #views 3
             
15) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 1/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 3
             
16) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 2/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
17) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 3/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
18) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 4/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
19) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 5/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
20) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 6/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
21) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 7/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 3
             
22) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 8/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
23) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 9/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 3
             
24) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 10/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 3
             
25) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 11/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
26) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 12/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 70China: 7 Reserved: 39 United States: 24 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất