HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Tải hình ảnh lên
  Danh mục: Phim Ảnh > Hồi Ký

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

Khung này dành cho Quản trị viên tải hình ành, pdf, audio, video lên trang web

Có 4 bước như sau:

1) Đang nhập

2) Kéo và thả hình ành, pdf, audio, video vào khung Drag & Drop, nhấn chuột vào nút UPLOAD & GOTO STEP#2

3) Vào tên và chi tiết cho Album, nhấn chuột vào LƯU & GOTO STEP #3

4) Chọn từng hồ sơ để vào chi tiết, bấm bút LƯU & FINISH

 

TRẠI ĐẦM ĐÙN - TRẦN VĂN THÁI
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh Mục
         
         
         
         
         
         
Hồi Ký:
             
1) TRẠI ĐẦM ĐÙN #1 - TRẦN VĂN THÁI  #views 85
             
2) TRẠI ĐẦM ĐÙN #2 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
3) TRẠI ĐẦM ĐÙN #3 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
4) TRẠI ĐẦM ĐÙN #4 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
5) TRẠI ĐẦM ĐÙN #5 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
6) TRẠI ĐẦM ĐÙN #6 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
7) TRẠI ĐẦM ĐÙN #7 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
8) TRẠI ĐẦM ĐÙN #8 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
9) TRẠI ĐẦM ĐÙN #9 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
10) TRẠI ĐẦM ĐÙN #10 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
11) TRẠI ĐẦM ĐÙN #11 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
12) TRẠI ĐẦM ĐÙN #12 - TRẦN VĂN THÁI  #views 1
             
13) Trại Giam Cổng Trời Đã Ngược Đãi & Tra Tấn Tù Binh Ra Sao? - Mặc Lâm  #views 3
             
14) Media-no: 1  #views 3
             
15) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 1/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
16) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 2/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
17) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 3/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
18) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 4/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
19) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 5/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
20) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 6/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
21) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 7/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
22) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 8/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
23) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 9/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
24) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 10/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 2
             
25) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 11/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1
             
26) THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN-PHẦN 12/12-CỦA ĐIỆP BÁO VIÊN ĐẶNG CHÍ BÌNH  #views 1

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 64China: 7 Reserved: 37 United States: 20 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất