11500, 46, 224
Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
English  > Xử dụng trang mạng
Danh mục
 Vài nét về
 Cộng Đồng & Hộì Đòan
 Điều Lệ
 Hướng Dẫn
 

Điều Lệ xử dụng

Chào mừng bạn đến vietorg.com

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với những điều khoản này. Xin hãy đọc kỹ.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải làm theo bất kỳ chính sách tạo sẵn cho bạn trong Dịch vụ.

Đừng lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ, không can thiệp với các dịch vụ của chúng tôi hoặc cố gắng để truy cập chúng bằng một phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ được cho phép của pháp luật, bao gồm cả pháp luật và quy định xuất khẩu và kiểm soát áp dụng. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi sai trái bị nghi ngờ.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền sở hữu của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc các nội dung mà bạn truy cập. Bạn không thể sử dụng nội dung từ các dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bạn có được sự cho phép của chủ sở hữu của mình hoặc nếu không thì được pháp luật cho phép. Những điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hay logo được sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi. Đừng xóa, che giấu hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hợp pháp hiển thị trong hoặc cùng với các dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung mà không phải là Vietorg.com. Nội dung này là trách nhiệm duy nhất của thực thể mà làm cho nó có sẵn. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nó là bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi, và chúng tôi có thể loại bỏ hoặc từ chối để hiển thị nội dung mà chúng tôi hợp lý tin vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi xem xét nội dung, vì vậy xin vui lòng đừng cho rằng chúng tôi làm.

Trong mối liên hệ với việc bạn sử dụng các dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, các thông điệp hành chính và các thông tin khác. Bạn có thể chọn không tham gia của một số những thông tin liên lạc.

Một số dịch vụ của chúng tôi là có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các dịch vụ đó trong một cách mà sao lãng bạn và ngăn bạn khỏi việc tuân thủ luật giao thông và an toàn.

Tài khoản Vietorg.com của bạn

Bạn có thể cần một tài khoản Vietorg.com để sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo tài khoản Vietorg.com của riêng bạn, hoặc Vietorg.com Tài khoản của bạn có thể được giao cho bạn bởi một quản trị viên, chẳng hạn như các thành viên của Vietorg.com. Nếu bạn đang sử dụng một tài khoản Vietorg.com giao cho bạn bởi một quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng, và quản trị của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Để bảo vệ Vietorg.com Tài khoản của bạn, giữ cho mật khẩu của bạn được bảo mật. Bạn chịu trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản Vietorg.com của bạn. Cố gắng không để tái sử dụng-VN CAT mật khẩu tài khoản của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn thấy bất kỳ sử dụng trái phép mật khẩu hoặc Vietorg.com tài khoản, hãy làm theo các hướng dẫn.

Bảo mật và bản quyền

Chính sách bảo mật Vietorg.com giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Vietorg.com có thể sử dụng dữ liệu đó phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi phản hồi thông báo vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người vi phạm lặp lại theo quy trình quy định trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số của Mỹ.

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý sở hữu trí tuệ của họ trực tuyến. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thấy thông tin về trình thông báo và chính sách Vietorg.com về phản hồi thông báo trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Nội dung của bạn trong dịch vụ của chúng tôi

Một số dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, gửi, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung Bạn giữ quyền sở hữu của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ mà bạn giữ trong nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn là của bạn.

Khi bạn tải lên, gửi, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi, bạn cho Vietorg.com (và những người chúng ta làm việc với) một giấy phép trên toàn thế giới sử dụng, máy chủ, lưu trữ, sao chép, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh (như những từ bản dịch, phóng tác hoặc thay đổi khác mà chúng tôi làm sao cho nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với các dịch vụ của chúng tôi), giao tiếp, xuất bản, trình diễn công khai, trưng bày công khai và phân phối nội dung như vậy. Các quyền lợi mà bạn cấp trong giấy phép này là nhằm mục đích hạn chế về điều hành, thúc đẩy và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, và để phát triển những cái mới. Giấy phép này vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi (ví dụ, danh sách doanh nghiệp mà bạn đã thêm vào Vietorg.com Maps). Một số dịch vụ có thể cung cấp cho bạn cách để truy cập và loại bỏ nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng của chúng tôi trong những nội dung được gửi trong những dịch vụ. Hãy chắc chắn rằng bạn có các quyền cần thiết để ban cho chúng ta giấy phép này cho bất kỳ nội dung mà bạn gửi đến Dịch vụ của chúng tôi.

hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn với các tính năng sản phẩm có liên quan cá nhân, chẳng hạn như kết quả tùy chỉnh tìm kiếm, quảng cáo phù hợp và thư rác và phần mềm độc hại. Phân tích này xảy ra khi nội dung được gửi, nhận và khi nó được lưu trữ.

Nếu bạn có một Vietorg.com tài khoản, chúng tôi có thể hiển thị Tên hồ sơ, hồ sơ ảnh và hành động của bạn, bạn hãy vào Vietorg.com hoặc trên các ứng dụng của bên thứ ba kết nối với tài khoản Vietorg.com của bạn (chẳng hạn như +1, đánh giá bạn viết và bình luận bạn gửi) trong Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm hiển thị trong quảng cáo và bối cảnh thương mại khác. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn để hạn chế chia sẻ hoặc thiết lập hiển thị trong tài khoản Vietorg.com của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn các thiết lập của bạn để tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong một quảng cáo.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Vietorg.com sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách bảo mật hoặc các điều khoản bổ sung cho các dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi thông tin phản hồi hoặc góp ý về dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin phản hồi hoặc đề xuất của bạn không có nghĩa vụ đối với bạn.

Giới thiệu phần mềm Dịch vụ của chúng tôi

Khi một dịch vụ yêu cầu hoặc bao gồm các phần mềm tải về, phần mềm này có thể được cập nhật tự động trên thiết bị của bạn một khi phiên bản mới hoặc tính năng có sẵn. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn điều chỉnh các thiết lập tự động cập nhật của bạn.

Vietorg.com cung cấp cho bạn một, trên toàn thế giới, miễn phí, không được chuyển nhượng và không độc quyền giấy phép cá nhân để sử dụng phần mềm cung cấp cho bạn bởi Vietorg.com như là một phần của dịch vụ. Giấy phép này cho các mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng những lợi ích của các dịch vụ được cung cấp bởi Vietorg.com theo cách cho phép bởi những điều khoản này. Bạn không thể sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi hoặc phần mềm bao gồm, cũng như không thể đảo ngược kỹ sư hoặc cố trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, trừ khi luật cấm các hạn chế này hoặc bạn có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Phần mềm nguồn mở là quan trọng đối với chúng tôi. Một số phần mềm được sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp theo giấy phép mã nguồn mở mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Có thể quy định trong giấy phép mã nguồn mở một cách rõ ràng ghi đè lên một số những điều khoản này.

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi đang liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt một dịch vụ hoàn toàn.

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ xin lỗi để xem bạn đi. Vietorg.com cũng có thể ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thêm hoặc tạo ra giới hạn mới cho dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn, và bảo bạn truy cập vào dữ liệu đó là quan trọng. Nếu chúng ta ngừng một Dịch vụ, nơi hợp lý nhất có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và một cơ hội để loại bỏ các thông tin từ các dịch vụ đó.

Bảo đảm và phủ nhận của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng một mức thương mại hợp lý của kỹ năng chăm sóc và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích sử dụng chúng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng tôi không hứa hẹn về dịch vụ của chúng tôi.

TRỪ ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CẢ Vietorg.com NOR NHÀ CUNG CẤP HOẶC PHÂN PHỐI CỦA NÀO HỨA HẸN CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ, CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA DỊCH VỤ HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA HỌ CÓ SẴN HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN. CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ "AS IS".

MỘT SỐ QUYỀN CUNG CẤP CHO BẢO ĐẢM, LIKE BẢO HÀNH ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. MỞ RỘNG RA THEO LUẬT PHÁP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ MỌI BẢO ĐẢM.

Trách nhiệm đối với dịch vụ của chúng tôi

KHI THEO LUẬT, Vietorg.com VÀ NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI Vietorg.com 'S SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MẤT LỢI NHUẬN, THU HAY DỮ LIỆU, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH HOẶC HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

MỞ RỘNG RA THEO LUẬT PHÁP, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC Vietorg.com VÀ NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI CỦA CHO MỌI KHIẾU NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CHO MỌI BẢO HÀNH NGẦM, GIỚI HẠN VỚI SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ Mỹ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (HOẶC, NẾU CHÚNG TÔI CHỌN, CUNG CẤP BẠN VỚI LẠI DỊCH VỤ).

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Vietorg.com VÀ NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI CỦA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO LÀ KHÔNG HỢP LÝ DỰ ĐOÁN.


Sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trong mục đích Kinh doanh hay chính trị
trang web của chúng tôi là dành cho mục đích phi thương mại và phi chính trị: Ngừng tra tấn và hành vi vi phạm của các quan chức Chính phủ Việt agains CAT-LHQ. Bất kỳ doanh nghiệp và sử dụng chính trị của các dịch vụ của chúng tôi là vi phạm điều khoản của chúng tôi sử dụng và do đó sẽ phải chịu các biện pháp thích hợp.

Về các điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung áp dụng cho một Dịch vụ, ví dụ, phản ánh những thay đổi của pháp luật hoặc thay đổi dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên xem xét các điều khoản thường xuyên. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về việc sửa đổi điều khoản trên trang này. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về điều khoản bổ sung sửa đổi trong các dịch vụ áp dụng. Những thay đổi này sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi được đăng. Tuy nhiên, thay đổi chức năng mới cho một dịch vụ hoặc thay đổi vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của một dịch vụ, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn giữa các điều khoản và các điều khoản bổ sung, các điều khoản bổ sung sẽ ưu tiên áp dụng trong phạm vi của sự không thống nhất.

Những khoản nào chi phối các mối quan hệ giữa Vietorg.com và bạn. Họ không tạo ra bất kỳ quyền hưởng lợi của bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và chúng ta không hành động ngay lập tức, điều này không có nghĩa là chúng ta đang bỏ bất kỳ quyền mà chúng ta có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu nó chỉ ra rằng một thuật ngữ cụ thể là không có hiệu lực, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản khác.

Để biết thông tin về làm thế nào để liên hệ với Vietorg.com, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

38  Online:     Netherlands: 23  -  United States: 15  -  
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất