HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Danh sách hội đòan
Đăng ký
Đi vào
Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Danh mục: Bài vở đóng góp
Sign-up   Login

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

Khung này chỉ dành cho SuperAdmin để thêm, bớt, chỉnh sửa danh mục của trang web.

Có 3 thao tác chính:

1) Vô thêm danh mục:

    Root Level:  là Level nằm trên danh mục đầu của một danh mục. Nếu muốn thêm một danh mục nằm dưới danh mục khác, xin vào ID của danh mục thứ 2 ở root level 

   Có thể vào danh mục chồng lên nhau nhiều LEVELS như bực thang 

  Position: Xếp thứ tự cho các danh mục có cùng LEVEL  

 Menu Name: Xin vào tên của danh mục cả tiếng anh và tiếng Việt

  Xong bấm nút "INSERT UNDER ROOT LEVEL"

2)  Thay đổi: 

 Nhấn chuột vào danh mục mà bạn muốn thay đổi, thay đổi Root Level để di chuyến danh mục đến chổ khác, hoặc thay đổi position, tên Menu 

  Bấm nút "UPDATE" 

3) Xóa: 

 Nhấn chuột vào danh mục mà bạn muốn xóa, bấm nút DELETE  

 

   

 

MENU: Bài vở đóng góp
Root level #:  
* Position:   
* Menu (Tiếng VIệt):   
* Menu (English):   
   
Insert under root level
Update
Delete
 0 - #450 - Bài viết
 0 - #453 - Cộng đồng
 0 - #452 - Sáng tác âm nhạc
 0 - #451 - Thi ca
 0 - #449 - Tin tức
 99 - #454 - Các thể loại khác
Danh Mục
         
         
         
“”:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 55Netherlands: 21 United States: 34 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất