HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Danh sách hội đòan
Đăng ký
Đi vào
Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Sign-up   Login
Đăng ký Trương Mục mới
Ô chữ bắt đầu bằng hoa thị phải cần điền vào
* Thông Tin Cá Nhân
 
* ID Người Xử Dụng: 
 
 
(Chính xác với mẫu tự lớn nhỏ, dài tối đa 20, a-z, A-Z & 0-9, liền nhau )
* Mật mã: 
 
 
(Chính xác với mẫu tự lớn nhỏ, dài tối đa 20, a-z, A-Z & 0-9, liền nhau )
* Mật mã xác nhận:   
 
* Tên: 
 * Danh xưng: * Tên: * Họ:
 
Điện thoại cầm tay: 
 
 
(Mã quốc gia - Mã vùng-Số điện thoại. Hình thức như: X-XXX-XXXXXXX)
* Email:   
Website:   
 Địa chỉ Nhà  
* Địa chỉ:   
* Quốc gia:   
* Tỉnh/Tiểu bang:   
* Thành phố:   
* Mã bưu chính:   
*Số Điện Thoại: 
 
  - -
(Mã Quốc Gia-Mã vùng-Số Điện Thoại, 1.e: 1 999 999-9999)
* Thông tin tiếp thị
* Làm thế nào để có tiền hoa hồng từ vietnet.ca ?   
Bạn có thể được trả tiền huê hồng (lên đến 30%) mà không cần phải làm gì cả, chỉ đưa mã số tiếp thị (agent-id), được tự động cài vào trương mục của bạn, cho những cơ sở thương mại hoặc cá nhân mà bạn tiếp xúc, khi họ đăng quảng cáo lên trang vietnet.ca này và mã số tiếp thị của bạn được vào, thì bạn tự động được trả tiền huê hồng. Tiền huê hồng có thể được trả trực tiếp cho bạn hay cho bất cứ ai khác mà bạn muốn, xin nêu rõ ở dưới đây

Vâng, tôi muốn          Cám ơn, tôi không muốn   
Sign-up

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 68China: 7 Czech Republic: 1 Reserved: 36 United States: 24 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất